PDF Tisk Email

Centrum KLUBKO

 

Od září roku 2008 je otevřeno tzv. Centrum KLUBKO. Cílem Centra KLUBKO je zvládnutí péče o vlastní osobu, dosažení vyšší míry soběstačnosti, zlepšení orientace v sociálním prostředí, popřípadě zachování stávajících dovedností a schopností. Centrum KLUBKO je určeno osobám od 16-ti do 64 let se zdravotním postižením z vyškovského regionu.

Z prostorových důvodů a pro zajištění kvalitního individuálního přístupu je maximální kapacita omezena na 10 uživatelů. Provoz Centra KLUBKO probíhá v bezbariérové budově sídla Sdružení PIAFA (Žerotínova 2, Vyškov) a v areálu Šafářský dvůr (Cukrovarská 479/3a, Vyškov). Programy Centra KLUBKO nejsou určeny osobám pod zjevným vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek, osobám vyžadujícím akutní péči ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, psychiatrické léčebny), osobám agresivním, ohrožujícím sebe sama či své okolí a osobám, u kterých se vyskytuje akutní infekční nebo jiné nakažlivé onemocnění.


Uživatelům Centra KLUBKO se věnujeme každý den od pondělí do čtvrtka. Věnujeme se:

  • nácviku zvládání péče o vlastní osobu a péče o domácnost včetně úklidu, nákupu, vaření apod.
  • rozvoji myšlenkových a paměťových schopností (procvičování čtení, psaní, počítání, práci na PC) a pracovním, sportovním, rehabilitačním i kulturním činnostem
  • rozvoji a podpoře dalších dovedností, které vedou k samostatnosti (cestování, nakládání s penězi, orientace v prostoru a čase) a pocitu potřebnosti
  • tvůrčím a výtvarným činnostem, dramaterapii
  • hiporehabilitaci (péče o koně, ježdění na koni)
  • canisterapii (aktivitám se psem)

Časový rozvrh jednotlivých programů naleznete v harmonogramu Centra KLUBKO.

 

Program Centra KLUBKO se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele a je tak velkou měrou ovlivněn momentálními potřebami uživatele. S ohledem na pestrý program zde mají uživatelé možnost relaxace - odpočinku. V případě zájmu se pořádají celodenní výlety.


Pro vyškovské i mimovyškovské uživatele je možné využít ranní a odpolední svozovou službu naším "Sociálním autem - mikrobusem". Nabízíme také další fakultativní činnosti zpoplatněné dle platného sazebníku.

 

Pokud Vás Centrum KLUBKO zaujalo a chtěli byste se o nás dozvědět víc, kontaktujte nás prosím na tel: 515 539 212 nebo 731 650 731.