­ ­Do našeho kolektivu přijmeme vhodné kandidáty na pozice do HP i na DPP: Sociální pracovník pro rodiny s dětmi

Terénní sociální pracovník, psycholog

Ošetřovatel koní, jezdec, vodič do provozu hiporehabilitace

Fyzioterapeut/ka


PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­