Fyzioterapie

Fyzioterapie – Léčebná rehabilitace


Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.NAŠE SLUŽBY:


Pro bližší informace či objednávky kontaktujte přímo terapeuty e-mailem či telefonicky fyzioterapie@piafa.cz, tel.: 515 539 212, mobil: 737 619 207.


Prvořadou záležitostí je pro nás kvalita poskytovaných služeb a neustálé vzdělávání všech našich zaměstnanců, ať formou seminářů, odborných kurzů či interním vzděláváním v rámci naší organizace. Náš odborně vzdělaný personál Vám nabídne adekvátní terapii, v našem centru je kladen důraz na individuální přístup a komunikaci nejen s klientem, ale i s rodinnými příslušníky, což vede k efektivnějšímu podílu na zlepšování zdravotního stavu. Fyzioterapeutická péče je poskytována ve formě individuální či skupinové terapie.

Pro uživatele sociálních služeb platí zvláštní sazebník, široká veřejnost se řídí ceníkem.


AMBULANTNÍ FYZIOTERAPIE (léčebná rehabilitace)

Měkké a mobilizační techniky kloubů a páteřeMASÁŽE

Masáže zvyšují celkovou tělesnou i duševní kondici, napomáhají při regeneraci sil a odstraňování únavy. Zlepšují krevní a mízní oběh, kloubní pohyblivost a pozitivně ovlivňují psychický stav. Nesporný je jejich přínos pro prevenci i léčbu bolestí zad. Vliv masáže na lidský organismus je velice široký, drobně se liší podle typu masážní techniky.

Klasická masáž způsobuje značné prokrvení především svalového a vazivového aparátu, druhotně i vnitřních orgánů. Dochází při ní ke zrychlení výměny látkové, vytlačení odpadních, balastních látek (např. solí vápníku, kyseliny mléčné, vody…) do kapilárního a lymfatického řečiště. Ztuhlý svalový systém reaguje uvolněním jednotlivých vláken, povolením spazmů. Nastupuje celková regenerace organismu, odstranění únavy, pocit lehkosti a volnosti těla (hlavně při celkové masáži). BOBATH KONCEPT 


Terapie zaměřená především na poruchu vývoje, změněného svalového tonu a poruchu koordinace pohybu dětí.


ERGOTERAPIE: 

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. 

Terapie kombinuje různé metody a techniky přizpůsobené věku a potřebám jedince. Zahrnuje také poradenství – např. pro uzpůsobení domácího, školního nebo pracovního prostředí.

   


CENÍK REHABILITAČNÍCH VÝKONŮ: ZDE


KONTAKTUTE NÁS:­

Ing. et Bc. Jana Podrápská

tel: +420 737 619 207

­

e-mail: fyzioterapie@piafa.cz­

osobně: Nosálovská 53, Vyškov


­

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­