Náruč podpory - kvalifikovaná pomoc a podpora pro ohrožené děti


­Realizujeme projekt NÁRUČ PODPORY pro děti v duševní nepohodě a děti se zdravotním postižením.

Právě realizujeme projekt pro děti v duševní nepohodě a děti se zdravotním postižením.

Projekt je zaměřen na pomoc a podporu dětí a adolescentů ohrožených zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a doplňuje naše běžné sociální a zdravotní služby pro rodiny s dětmi, které již řadu let provozujeme. Zaměřujeme se na prevenci/včasné odhalení obtíží u dětí spojených se zdravotním znevýhodněním, včetně duševního onemocnění nebo duševní nepohody. Náš multidisciplinární tým využívá svého odborného potenciálu a zkušeností (sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut, pedagog, fyzioterapeut, ergoterapeut) ve prospěch dětí a jejich rodin. Spolupracujeme se školními psychology, výchovnými poradci, sociálními odbory úřadů, PP poradnami, lékaři a dalšímu odborníky i organizacemi.

V poslední době je zaznamenáván výrazný nárůst dětí, které se nacházejí v duševní nepohodě a potýkají se s celou řadou „svých problémů“, které neumí řešit (úzkosti, deprese, sebepoškozování …). Potřebují podporu a pomoc ve škole i v domácím prostředí.  Realizací projektu chceme ukázat potřebnost kvalifikované pomoci a podpory cílové skupině formou víceoborové spolupráce a otevřít možnosti, jak jej rozšířit na celé území okresu Vyškov a podpořit jeho budoucí financování. Součástí projektu jsou také preventivní interaktivní programy pro třídní kolektivy dětí. Vedle individuální práce s dětmi a jejich rodiči rodinami mohou děti využívat také terapeutické skupiny.

Projekt v roce 2024 financuje zejména mzdu ergoterapeuta pro děti se zdravotním postižením a mzdy psychologa a psychoterapeuta pro děti v duševní nepohodě. Podpořeno je i odborné vzdělávání podpůrného týmu pro děti.

Cílem projektu je spokojené dítě, které dokáže fungovat ve škole, v rodině i mezi kamarády.

Projekt je realizován od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Celkové náklady projektu: 878 795 Kč.


­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­